תגיש לי - An Overview

ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט׃ אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃ ...

הוא התכוון לקום ולקפוץ מהחלון באמת, אך חזר לעצמו כאשר שמע את הקול של לילי: "איזה משימה ניתן לה, בנות?"

הוא כמעט קם ממקומו בדרמטיות ותכנן לקפוץ מהחלון, אך מחשבותיו חזרו אליו כאשר קרוליין שאלה בתסכול: "איך? את לא נראית שעירה במיוחד!"

Hello, I was searching commons and I noticed that somebody experienced translated an excerpt within the "Five Second Rule" comic into Czech. I believed you may perhaps have an interest in this sort of news thinking about you need to do the exact same thing.

When you produced this file, you should Be aware that The point that it has been proposed for deletion will not necessarily signify that we do not value your form contribution. It simply just ensures that 1 person thinks that there is some distinct trouble with it, such as a copyright situation.

"סיריוס?" שאלה ונסה, והבנות פרצו בצחקוקים. "היא אוהבת את סיריוס? איו." ורק ג'יימס היה המום מצד אחד, וחש הקלה מצד שני.

File:Judean_Desert_IMG_1904.JPG has been shown at Commons:Deletion requests so that the Local community can discuss no matter if it should be retained or not. We would take pleasure in it if you can drop by voice your view relating to this at its entry.

1) If you're utilizing the UploadWizard, you could increase categories to each file when you describe it. Just click "much more choices" for your file and include the classes which sound right:

זה הגיוני שמרוב שהגבות שלי ממש שחורות אז אני משתמשת בעיפרון לעיניים במקום לגבות?

If you developed this file, you should Take note that the fact that it has been proposed for deletion doesn't essentially necessarily mean that we do not worth your sort contribution. It only ensures that one individual believes that there's some precise trouble with it, such as a copyright problem.

"אף פעם... לא הלכתי עם נעלי עקב..." מלמל ג'יימס. כל השאר הורידו את אצבעותיהן בתסכול, אך שתקו ולא העירו שום דבר.

When you made this file, you should Observe that The reality that it's been proposed for deletion won't automatically mean that we don't worth your type contribution. It simply ensures that a person man or woman thinks that there is some specific problem with it, for instance a copyright challenge.

GFDL

Included an attribution template. This is certainly תגיש לי baffling since the attribution template states not that attribution is needed, but that only attribution is required; this contradicts the cc-by-sa template.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *